Skip to content

การออกกำลังกายทำให้แผลหายเร็วขึ้น | การดูแลสุขภาพ

February 18, 2012

เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพ

เมื่อเราอายุมากขึ้น ความสามารถของร่างกายในการรักษาบาดแผลก็จะน้อยลง แม้แต่บาดแผลเล็ก ๆ ก็หายช้า ขณะนี้ได้มีการศึกษาค้นคว้าในผู้ใหญ่และพบว่าการออกกำลังเป็นประจำอาจช่วยเร่งการรักษาบาดแผลของร่างกายได้มากขึ้นถึง 25% “”นี่เป็นครั้งแรกของเราที่มีการบันทึกเป็นเอกสารของการศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกาย”” Charles Emery กล่าว (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา) ยิ่งบาดแผลหายเร็วเท่าไหร่ โอกาสที่จะติดเชื้อก็ยิ่งมีน้อยเท่านั้น ผลจากการศึกษานั้นได้มีการตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Medical Sciences

โดยการศึกษาดังกล่าวได้มีผู้ใหญ่ที่มีอายุในเกณฑ์ 55-77 ปีและมีสุขภาพดีจำนวน 28 คน เข้าร่วมโครงการ (ค่าเฉลี่ยอายุอยู่ที่ 61 ปี) ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือนมาแล้ว ในการวิจัยนี้ ประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งหมด (13 คน) ให้ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้งเป็นเวลา 3 เดือน อีก 15 คนที่เหลือให้ทำตามปกติที่เคยทำโดยไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใด ๆ ระหว่างการวิจัย

แต่ละคนจะถูกทำให้เป็นแผลที่ด้านหลังของต้นแขน ผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องออกกำลังกายได้เริ่มออกกำลังก่อนเป็นแผลประมาณหนึ่งเดือน เพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวในการเริ่มออกกำลังกาย บาดแผลมีขนาดกว้างและลึก 1/8 นิ้ว ระหว่างการวิจัย จะมีการถ่ายรูปบาดแผลสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จนกระทั่งบาดแผลหายสนิทและมองไม่เห็น (ประมาณ 6-7 สัปดาห์)

การออกกำลังจะเริ่มโดยการวอร์มอัพประมาณ 10 นาที จากนั้นยืดเส้นยืดสายอีก 30 นาทีโดยการถีบจักรยานอยู่กับที่ จากนั้นเดินหรือวิ่งเหยาะ ๆ บนลู่วิ่งอีก 15 นาที ตามด้วยการออกกำลังหนัก 15 นาที จากนั้นเตรียมตัวหยุดการออกกำลังด้วยการผ่อนช้าลงก่อนหยุด 5 นาที ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคนจะได้รับการตรวจประเมินค่าของความอดทนในการออกกำลังกาย และความเครียดในตอนเริ่มแรกและตอนจบการวิจัย การทดสอบความอดทนในการออกกำลังกายจะวัดขณะที่อยู่ในขั้นตอนของการวิ่งบนลู่ การวัดค่าแต่ละอย่างในการออกกำลัง จะวัดว่าเขาเหล่านั้นได้รับออกซิเจนมากแค่ไหนในขณะที่ออกกำลัง

นักวิจัยยังได้เก็บตัวอย่างน้ำลายของแต่ละคนเพื่อวัดระดับ cortisol เป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับความเครียดขณะลดน้ำหนัก หากมีระดับสูงก็บ่งชี้ได้ว่าร่างกายมีความเครียด จากการศึกษาทำให้ทราบว่าการออกกำลังนั้นก็จะมีผลให้ระดับ cortisol ระดับความเครียดต่ำลง

ประการสุดท้าย แต่ละส่วนจะเรียบร้อยได้ก็จะต้องมีการทำแบบสอบถามที่เรียกว่า รับรู้ระดับความเครียด การวัดระดับดังกล่าวนี้ นักวิจัยได้กำหนดระดับความเครียดของผู้ตอบแบบสอบถามเอาไว้ว่ารับรู้มากเพียงใด ท้ายสุดของการวิจัย นักวิจัยพบว่าบาดแผลบนผิวหนังของผู้ที่ออกกำลังกายจะหายเร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังประมาณ 10 วันโดยเฉลี่ย (29 วันในกลุ่มผู้ออกกำลังกาย กับ 39 วันในผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย) ไม่แปลกใจเลยที่ค่าความอดทนในการออกกำลังเพิ่มขึ้นในกลุ่มที่ออกกำลังกาย แต่ในกลุ่มที่ไม่ออกกำลังก็ยังคงมีค่าเท่าเดิม ไม่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
หากคุณปวดท้องบ่อย | การดูแลสุขภาพ

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: