Skip to content

ไขมัน ไม่ได้สะสมอยู่ในคนอ้วนเท่านั้น | วิธีลดความอ้วน

February 18, 2012

เกี่ยวกับ วิธีลดความอ้วน

คุณอาจมีระดับไขมันสูงได้ แม้จะมีรูปร่างผอมบาง

แพทย์ทำการสแกนร่างกายผู้ที่มีรูปร่างผอมบางโดยใช้เครื่อง MRI แต่กลับพบว่ามีระดับไขมันบริเวณรอบหัวใจ ตับ ไต และตับอ่อน ซึ่งเรียกว่า skinny-fats

ไขมันที่เราสามารถมองเห็นได้จากคนอ้วน คือไขมันใต้ชั้นผิวหนัง ซึ่งมีอันตรายน้อยกว่า ดร.รอน เมคคอย จาก Royal College ประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า “ไขมันที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งสะสมอยู่โดยรอบบริเวณอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย”

“ไขมันภายในร่างกายจะถูกเผาผลาญโดยตับ ซึ่งจะเปลี่ยนไขมันไปอยู่ในรูปคลอเรสเตอรอล คลอเรสเตอรอลนี้จะถูกเก็บสะสมอยู่ในเลือด เมื่อมีการสะสมอยู่ในเส้นเลือดมากขึ้น จะทำให้เกิดโรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง”

“นอกจากนี้ ไขมันในร่างกายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ จะกระตุ้นให้มีการผลิตฮอร์โมน และโปรตีนมากกว่าไขมันใต้ชั้นผิวหนัง ซึ่งฮอร์โมนและโปรตีนนี้ มีผลต่อระดับน้ำตาล และนำไปสู่การเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมา”

ทำไมจึงมีการสะสมของไขมันในร่างกาย ?

ที่สำคัญที่สุดเนื่องมาจากการขาดการออกกำลังกาย ทำให้ไม่มีการเผาผลาญไขมัน จึงมีการสะสมของไขมันบริเวณอวัยวะต่าง ๆ นอกจากนั้น เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เช่น เนย ชีส และขนมปัง เป็นต้น

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีลดความอ้วน
ตัวเลข…ของผู้หญิงสุขภาพดี | วิธีลดความอ้วน

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: