Skip to content

ฮูลาฮูป…ทางเลือกที่เหมาะกับคุณ | วิธีลดความอ้วน

February 18, 2012

เกี่ยวกับ วิธีลดความอ้วน

วิเคราะห์ทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย

ผลต่อระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก กล้ามเนื้อหดเกร็ง ตัวอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ถ้าออกกำลังกายประมาณ 15-30 นาที จะมีผลต่อการคงสภาพสมรรถภาพระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด จากการศึกษาของ American Council on exercise พบว่าการเล่นฮูล่าฮูปนาน 30 นาที สามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง 200 แคลอรี ถ้าเล่นอย่าง ต่อเนื่องสามารถเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายได้ แต่ที่ควรระวังเมื่อคือเมื่อมีการเกร็งกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง นานๆจะทำให้หัวใจต้องทำงานเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับการเพิ่มของความดันเลือดเกือบทันที จึงอาจเป็นอันตรายต่อผู้ มีภาวะความดันโลหิตสูงได้
ผลต่อกล้ามเนื้อ การทำงานของกล้ามเนื้อขณะเล่นฮูลาฮูป มีการหดเกร็งตัวเป็นในลักษณะออกแรง หมุนและเกร็งเต็มที่ในระยะมุมการเคลื่อนไหวในช่วงสั้นๆเป็นการทำงานแบบไอโซเมตริก (Isometric Exercise) หมายถึงการออกกำลังกายแบบมีการหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อชนิดที่ความยาวของกล้ามเนื้อคงที่ แต่มีการเกร็ง หรือตึงตัว (Tension) ของกล้ามเนื้อเพื่อต้านกับแรงต้านทาน มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อท้อง บริเวณลำตัว สะโพก ขา จากการทำงานของกล้ามเนื้อแบบหดเกร็งตัวนี้ มีผลต่อการเพิ่มเพิ่มใยกล้ามเนื้อ เพิ่ม ขนาดกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและกระชับ
ผลต่อข้อเข่า ขณะหมุนเหวี่ยงฮูลาฮูป อวัยวะต่างๆมีการเคลื่อนไหวมากหรือน้อยตามทักษะของผู้ เล่น เช่น เดิน ยกแขน เหวียงแขน ส่วนข้อเข่าจะบิดหมุนเป็นวงกลมหรือวงรีและมีแรงกระทำต่อข้อเข่า ทำให้ข้อ ต่อต่างๆแข็งแรงยืดหยุ่นดี ในผู้เล่นที่มีทักษะน้อยหรือเล่นไม่เก่งจะมีแรงบิดหมุนกระทำต่อข่อเข่า แต่ถ้าผู้เล่นมี ทักษะมากหรือเล่นเก่งก็จะมีแรงกระทำต่อข้อเข่าน้อย ผู้เล่นที่อยู่ในวัยเสื่อมโดยเฉพาะข้อเข่าเสื่อม ถ้าทำ ต่อเนื่องนานๆอาจมีปัญหาข้อเข่าอักเสบหรือเข่าเสื่อมได้ การเล่นฮูลาฮูปเพื่อหวังผลลดไขมันต้องใช้เวลา ต่อเนื่องนาน ท่านที่ฝึกใหม่ไม่มีทักษะอาจได้รับผลข้างเคียงจากการบิดหมุนเอว-หมุนเข่ามากเกินไป นานเกินไป แรงเกินไป ทำให้มีอาการปวดเข่าหรือปวดเอวตามมา
ผลต่อกระดูกสันหลัง ผู้เล่นที่สูงวัย ไม่ค่อยใส่ใจดูแลสุขภาพของกระดูกสันหลัง ใช้งานหลังมากแต่ ไม่ดูแลหลัง เมื่อหมุนห่วงทำให้มีการบิดหมุนเอวตลอดเวลา มีแรงกระแทกต่อกระดูกสันหลัง ถ้าหมอนรอง กระดูกมีสุขภาพดีจะมีความยืดหยุ่นแข็งแรง รองรับแรงกระแทกได้ดี ทำให้หมุนเอว ก้ม เงยได้ และถ้าหมุนเอว เป็นวงกลม ยิ่งวงกว้างยิ่งมีผลเสียต่อหมอนรองกระดูกสันหลัง ทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมเร็วขึ้น เคลื่อนไหวลำบาก อาจปวดหลัง หรือปวดร้าวสะโพก คอ ต้นขาได้

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีลดความอ้วน
หุ่นฟิตแอนเฟิร์มในบิกินี่ ง้าย…ง่าย | วิธีลดความอ้วน

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: