Skip to content
Tags

, ,

แสนสิริมั่นใจมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัย

May 10, 2012

ข่าวเกี่ยวกับแสนสิริ

“เชื่อมั่นการป้องกันเชิงรุกช่วยให้อาคารสูงกว่า 70 แห่งของแสนสิริปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ได้ –

แสนสิริเดินหน้ามาตรการป้องกันอัคคีภัยในคอนโดมิเนียมเชิงรุกตั้งแต่การออกแบบอาคาร บริหารโครงการโดยมืออาชีพและให้ความรู้ลูกบ้าน หวังป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในช่วงหน้าร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อการดูแลที่พร้อมเกินร้อยจะทำให้กว่า 70 โครงการคอนโดมิเนียมของแสนสิริปลอดภัยจากไฟไหม้ได้นายอุทัย อุทัยแสงสุข รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการ คอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นโยบายในการสร้างมาตรฐานคุณภาพ ด้านการป้องกันระบบอัคคีภัยของแสนสิรินั้น จะให้ความสำคัญต่อ 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย ปัจจัยที่ 1 คือมาตรฐานการออกแบบการก่อสร้างอาคารและการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร ปัจจัยที่ 2 คือ มาตรฐานของการบริหารโครงการ และปัจจัยที่ 3 คือมาตรฐานการให้ความรู้และสร้างให้ผู้อาศัย ตระหนักถึง ความปลอดภัยร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ยึดหลักการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด”

วีดีโอจากแสนสิริ

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแสนสิริ

แสนสิริประเดิมงานใหญ่แห่งปี ‘Sansiri Life Comes Home’

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: