Skip to content

ฟิตหุ่นออกกำลังกายแบบไม่เจ็บตัว

October 17, 2012

ข้อมูลเกี่ยวกับฟิตหุ่น

อาการบาดเจ็บสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเฉพาะการออกกำลังกาย ซึ่งสาเหตุของการบาดเจ็บเกิดจากการออกแรงหรือใช้กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งมากหรือซ้ำๆ กว่าปกติ การยืดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกายจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญช่วยเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนรับแรงกระแทกต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกาย ช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา นอกจากนี้การรู้จักประเมินสภาพและข้อจำกัดของร่างกายก็สำคัญเช่นกัน ซึ่งในระหว่างการออกกำลังกายหากรู้สึกเหนื่อยมาก และเจ็บหรือตึงกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่ง จนไม่มีสมาธิในการออกกำลังกาย นี่คือสัญญาณให้หยุดพัก หากยังทนเจ็บและเล่นต่ออาจส่งผลให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บตั้งแต่น้อยถึงรุนแรง เช่น กล้ามเนื้ออักเสบจนถึงเรื้อรัง เอ็นอักเสบหรือฉีกขาด เป็นต้น สำหรับผู้ที่ติดออกกำลังกายเป็นนิสัยทุกวัน ควรให้กล้ามเนื้อได้พัก ขอเสนอให้ออกกำลังกายแบบหลากหลาย เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้กล้ามเนื้อเดิมซ้ำๆ เช่น ออกกำลังกายโดยการวิ่งที่ใช้กล้ามเนื้อขา สลับกับการยืดกล้ามเนื้อและบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง เป็นต้น

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟิตหุ่น

ไขความลับฟิตหุ่นสวย

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: