Skip to content

วิธีสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้อง ส่วนบน

October 20, 2012

ข้อมูลเกี่ยวกับสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้อง

-นอนราบชันเข่า
-มือประสานท้ายทอย
-หายใจออก พร้อมประคองศีรษะขึ้น ให้รู้สึกเกร็งที่บริเวณท้องส่วนบน ค้าง 1-3 วินาที
-ปล่อยตัวนอนราบพร้อมหายใจเข้า ทั้ง 10-12 ครั้ง 2-3 เซ็ต

ทำแล้วได้อะไร การบริหารหน้าท้องส่วนนี้ จะทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนบนแข็งแรง

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้อง

วิธีสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้อง ส่วนล่าง

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: